Protože žijeme v době, kdy je běžné, že jediný člověk může přistupovat k webové stránce až ze 4 libovolných zařízení (např. pracovní počítač, domácí počítač, tablet, mobilní telefon), vznikla potřeba o přesnější měření této návštěvnosti, neboť současné google analytics tyto návštěvy vyhodnotí jako 4 různé návštěvy.

Tento problém řeší nové Google Universal Analytics (UA), ten nám dává (mimo jiné) možnost tyto různé návštěvy sjednotit pod jednoho konkrétního uživatele. Toho můžme dosáhnout způsobem, že pokud se přihlásí na dané webové stránce uživatel do svého účtu, můžeme do UA poslat naše ID pod kterým máme uživatele registrovaného v naší databázi a tím přepsat identifikaci pod kterým si da dané chvíle ukládalo UA daného návštěvníka. Pokud se náš klient do účtu přihlásí ze svého pracovního i domácího počítače, tabletu či mobilu uvidíme ho v UA jako jednoho návštěvníka v novém přehledu Multi-device Funnel.

Nový UA můžeme sice přepisovat ID uživatele libovolnou námi definovanou hodnotou, ale v podmínkách používání UA, u bodu č.7 stojí, že do UA nesmíme posílat žadné data, které konkrétně identifikují konkrétního člověka, tedy jména, email, adresy atp. ID, pod kterým si vedeme našeho zaregistrovaného uživatele do UA naopak poslat můžem, neboť Google ani žádná třetí strana nemá přístup k naší databázi a nelze tímto údajem nikoho konkrétně identifikovat.

Další informace o nových UA:

Share Button